Ubisoft zoekt naar oplossing teamkilling in Rainbow Six Siege

archief
Pixel Vault op 20 januari 2020
Ubisoft zoekt naar oplossing teamkilling in Rainbow Six Siege

Dankzij de open bèta zijn er al veel gamers bezig met Rainbow Six Siege. Een van de meest voorkomende klachten die gemeld worden is het feit dat teamgenoten elkaar doodschieten, bewust of onbewust. Ubisoft zegt er werk van te gaan maken.

In elke game waar je in teamverband moet werken loop je het risico dat je met mensen werkt die het niet zo nauw nemen. Of nog erger, dat je in een match terechtkomt met mensen die doelbewust de boel willen verzieken voor anderen. Rainbow Six Siege lijkt hierop geen uitzondering. Om het gevoel van realisme te handhaven is het mogelijk om ook je teamgenoten neer te schieten, dus is enige voorzichtigheid geboden. Helaas lijken er veel spelers te zijn die het expres doen, waardoor serieuze spelers hun beklag doen bij Ubisoft. De Franse uitgever lijkt erbovenop te zitten en heeft laten weten dat het doden van teamspelers geen issue zal zijn bij de launchversie.

“We zijn ervan op de hoogte en we hebben een plan om trolls te weren bij de releaseversie. Het zal na de launch niet meer getolereerd worden!”

Ubisoft ging niet in op de manier waarop ze van plan zijn om dit soort spelers te weren. Een game zoals Rainbow Six Siege, waarin het draait op het nauw samenwerken met je eenheid, kan door dit soort praktijken volledig verziekt worden. Andere games straffen dit soort spelers door ze tijdelijk (of soms permanent) uit de game te blokkeren.