Gewelddadige games lokken geen agressie uit

archief
Glenn Nouws op 20 januari 2020
Gewelddadige games lokken geen agressie uit

Het gebeurt nogal vaak dat mensen een gewelddadig incident wijten aan gewelddadige games. Omdat Oxford Internet Institute hier het van fijne wilde weten, startte ze een onderzoek hiernaar. Hierin testte de universiteit een mogelijk verband tussen agressie en gewelddadige games bij 14 à 15-jarigen en hun ouders.

In het onderzoek, dat onder leiding van professor Andrew Przybylski stond, werden meer dan tweeduizend veertien- en vijftien-jarigen bevraagd. Ook hun ouders/voogden kregen een vragenlijst voorgelegd. De jongeren kregen een vragenlijst over hun persoonlijkheid, gamegedrag en welke games ze speelden. Die titels werden vervolgens beoordeeld door PEGI en ESRB. De ouders en voogden kregen daarentegen een Strengths and Difficulties Questionnaire, waarmee de onderzoekers hen vroegen of hun kinderen recent nog agressief gedrag vertoonden.

Op basis van dit onderzoek hebben de wetenschappers geen verband kunnen vaststellen tussen gewelddadige games en agressief gedrag. De onderzoekers pleiten games echter niet volledig vrij. Ze benadrukken namelijk dat bepaalde mechanics en situaties bij gamers wel voor boze gevoelens en reacties kunnen zorgen, zoals flamen, trollen en een extreme competitiedrang. Dit resultaat is een goede basis voor verder onderzoek naar de impact van asociaal gedrag bij gamers.

Naast dit onderzoek naar gaming houdt de universiteit zich ook bezig met onderzoek naar social media en technologie. De wetenschappers proberen onder andere te achterhalen of social media depressies kunnen uitlokken en of verslaving aan technologie de levenskwaliteit laat dalen. Oxford vindt namelijk dat de maatschappij ook op deze vragen een antwoord verdient.

Degenen die graag het volledige onderzoek willen inkijken, kunnen het vinden via Royal Society Publishing.