Anno 1800

archief
Kevin Rombouts op 20 januari 2020
Anno 1800

De Anno-franchise bestaat in 2018 twintig jaar. Wat is nu een betere manier om die mijlpaal te vieren dan met het uitbrengen van een nieuwe Anno-game? Dat moest Ubisoft Blue Byte ook gedacht hebben, want op de eerste dag van gamescom is Anno 1800 aangekondigd. Reden genoeg om eens langs te gaan bij Ubisoft op gamescom voor een presentatie en een gesprek met Dirk Riegert, de creative director van de game.

Jubileumeditie

Na vier avonturen in het verleden besloten de makers van Anno in 2011 eens een andere richting te kiezen. Met Anno 2070 en Anno 2205 kwamen er twee Anno’s uit die zich in de toekomst in plaats van in het verleden afspelen. De games zijn goed ontvangen, maar fans bleven nostalgisch terugdenken aan de historische Anno-games. In Anno 1800 probeert Ubisoft Blue Byte de beste elementen van de oude en de nieuwe Anno-games samen te brengen voor een mooie jubileumeditie.

Anno 1800 
 Pixel Vault

Dirk Riegert werkt inmiddels al vijf delen als creative director bij de Anno-franchise, dus hij heeft door de jaren heen een goed beeld gekregen van wat de fans goed en minder goed vonden aan de games. Volgens Riegert was de keuze voor het tijdperk van de 19e eeuw snel gemaakt. Doordat de game zich in het verleden afspeelt in een periode waarin ontdekkingsreizen en het stichten van koloniën een grote rol speelt, blijft de game trouw aan het gevoel van de oude, historische Anno’s. Anderzijds neemt de ontwikkeling van technologie in de Industriële Revolutie van de 19e eeuw een enorme vlucht. Hierdoor speelt ook de techniek uit de latere, futuristische Anno’s een grote rol.

Dierentuinen zijn bourgeois

Voor Anno 1800 heeft Riegert goed proberen te kijken naar zowel de dingen die goed werkten in de Anno-games, als de elementen waar kritiek op was.  Een van de dingen die altijd een grote rol heeft gespeeld in de Anno-games, zijn opstanden. Op het moment dat je je steden niet goed onderhoudt en niet goed voor de inwoners zorgt, komt er een moment dat ze het niet meer pikken. In Anno 1800 spelen opstanden een grote rol en kunnen ze zelfs uitmonden in een volledige revolutie.

Zo zagen we tijdens de presentatie beelden van een dierentuin die je kunt laten aanleggen in je stad. Voorzien van exotische dieren die je ontdekkingsreizigers voor je inslaan is de dierentuin een prachtige attractie voor de mensen in je nederzetting. Of nou ja, voor de rijke mensen in je nederzetting. Want hoewel de arbeidersklasse met veel pijn en moeite de dierentuin heeft moeten opbouwen, hebben ze niet genoeg tijd of geld om de dierentuin te bezoeken.

Anno 1800 
 Pixel Vault

Terwijl de welgestelden heerlijk door de dierentuin flaneren en genieten van de aanwezige tijgers en olifanten, groeit de onrust onder de armere bevolking. Op pleinen in de stad zie je mensen op zeepkisten opruiende toespraken houden voor snel groeiende menigten. De kloof tussen arm en rijk groeit en de weerstand tussen de twee groepen bereikt een kookpunt. De vonk van revolutie hangt in de lucht en het is aan jou als speler om te kiezen hoe je daar mee omgaat.

Revolutie

Een van de kernvragen achter het revolutiesysteem in Anno 1800 is wat precies de oorzaak van een revolutie is. Hierbij spelen de tegengestelde belangen van verschillende groepen uit de samenleving een grote rol. Volgens Riegert ligt het revolutiesysteem uit Anno 1800 in dat opzicht dicht aan tegen Anno 2070. In die game had je met de Ecos, de Tycoons en de Techs ook verschillende facties met tegengestelde belangen. Er waren verschillende manieren om de conflicten tussen deze groepen op te lossen, waarbij er geen duidelijke goede of slechte opties waren. Hierdoor krijgt de speler een grote mate van vrijheid.

In Anno 1800 werkt dit ongeveer hetzelfde, aldus Riegert. Zo kun je de onrust in je nederzetting oplossen door de politie streng op te laten treden en de pleinen leeg te vegen. Je kunt ook voor een meer bemiddelende aanpak kiezen en gesprekken organiseren tussen de vakbondsleiders en de belangrijkste rijke families. Of je kiest juist de kant van het proletariaat en ontpopt je tot een leider van de revolutie. Al deze opties hebben verschillende voor- en nadelen en zijn van grote invloed op hoe je samenleving zich ontwikkelt.

Anno 1800 
 Gamecensor

Gevoelige thema’s

Naast revolutie zullen ook thema’s als kolonialisme en imperialisme een belangrijke rol spelen in de game. Hoewel dit natuurlijk beladen thema’s zijn, vond Riegert het gezien de 19e-eeuwse setting wel belangrijk om ze een plaats te geven. Dit is echter lastig, omdat het team enerzijds geen ongevoelige grappen wil maken over zware en beladen onderwerpen. Anderzijds is Anno altijd een luchtige franchise geweest en is het niet de bedoeling dat de game te zwaar wordt.

Het team achter Anno 1800 zoekt dus naar de middenweg tussen historisch correctheid en lichthartigheid. Over welke rol thema’s als kolonialisme en de verhouding tussen inheemse bevolkingen precies zullen gaan spelen in Anno 1800, is in dit stadium nog weinig te zeggen.

Anno Union

Tijdens het gesprek met Riegert bleek steeds weer dat er over veel aspecten van de nieuwe Anno-game in dit stadium nog niet zo veel te vertellen is. Zo kon de creative director op dit moment nog niet ingaan op de precieze werking van revoluties in de game, of de volledig nieuwe aspecten die aan dit nieuwe Anno-deel toegevoegd zullen worden. De belangrijkste reden voor de onduidelijkheid is de vroege aankondiging van Anno 1800.

Anno 1800 
 Pixel Vault

Voor deze vroege aankondiging is echter een goede reden. Ubisoft Blue Byte wil voor de ontwikkeling van de game namelijk intensief samenwerken met de Anno-community en fans. Via het online platform Anno Union krijgen fans grote inspraak op de verdere ontwikkeling van de game. Zo zal het via de website makkelijk zijn om je in te schrijven voor pre-alfa- en pre-bètatests en om algemene feedback te geven op de game.

Bovendien zijn er al in een heel vroeg stadium fans uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van de game. Dit heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat AI-tegenstanders met een eigen persoonlijkheid terug zijn in de game. Middels een poll op Anno Union kunnen fans op dit moment stemmen welke karakters volgens hen de game moeten halen. Riegert heeft zelfs al uitgebreide, door fans geschreven achtergrondverhalen over de verschillende personages gelezen, die volgens hem weer een rol in de game kunnen krijgen.

Hoewel er in dit stadium van de ontwikkeling van Anno 1800 nog veel vragen zijn, ziet de opzet van de game er erg interessant uit. De 19e-eeuwse setting lijkt met zijn industriële ontwikkeling, ontdekkingsreizen en conflicten verschillende bevolkingsgroepen de ideale setting te zijn voor de Anno-franchise. De game staat gepland voor eind 2018 en tot die tijd houden we Anno Union in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.